وبــــ سایتــــــ محـمد جـوادی

ترجمه شده از زبان فارسی به زبان انگلیسی: محمد جوادی

نشر: تجسم خلاق

سال نشر: ۱۳۸۹

این کتاب با بهره گیری از منابع معتبر به معرفی  گیاهان دارویی ایران، نام علمی، خواص، ترکیبات، طریقه ی مصرف و موارد منع مصرف آن ها می پردازد.

به منظور بهره برداری بیشتر و برآورده کردن نیاز علاقه مندان خارجی زبان به استفاده از گیاهان دارویی ایران، این کتاب به دو زبان انگلیسی و عربی (پایین بخش فارسی مربوط به هر گیاه) ترجمه شده است.