وبــــ سایتــــــ محـمد جـوادی

مترجمان: محمد جوادی، حبیب گوهری راد

نشر: رادمهر

سال نشر: ۱۳۸۷

ترجمه شده از زبان انگلیسی

زیگموند فروید در سال ۱۸۶۵ در جمهوری چک به دنیا آمد. او متخصص اعصاب بود، اما پس از مدتی به مطالعات روانشناسی پرداخت و مدرسه ی روانکاوی را بر مبنای نظریه هایش بنیان کرد. فروید معتقد است بسیاری از رفتارهای انسان، به ویژه رفتارهای پرخاشگرانه که ریشه ی اختلالات روانی هستند، تحت تاثیر انگیزه های ضمیر ناخودآگاه هستند که با انتقال به بخش خودآگاه و از طریق معالجات روانکاوانه درمان می شوند.این کتاب مجموعه ای از نظریه های فروید درباره ی مکانیزم های دفاعی ضمیر ناخودآگاه است. فروید در این کتاب برای شخصیت انسان سه سطح قائل شده است:

«نهاد» یا «اید» که با نیازهای جسمی سروکار دارد و مطابق اصل لذت طلبی عمل می کند.

«فرامن» یا «سوپر ایگو» که همان وجدان است و با اخلاقیات در ارتباط است.

«من» یا «ایگو» که مسئول برقراری تعادل بین خواسته های «نهاد» و «فرامن» است.

به گفته ی او، «من» مهم ترین هسته ی شخصیت فرد است که در برابر هیجانات، اضطراب ها، شکست ها، تحقیرها و… مورد تهدید قرار می گیرد. در این موقع است که مکانیزم های دفاعی دست به کار شده و با محافظت از «من» در برابر مشکلات عاطفی سعی می کند با ایجاد سازگاری و تسکین اضطراب، آرامش را به شخص بازگرداند. از مهم ترین مکانیزم های دفاعی که فروید در این کتاب آورده است می توان به سرکوبی، برتری، بازگشت، برابرسازی و…اشاره کرد.